Виховна робота

 

Провідною ланкою організації навчально-виховного процесу закладу «Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 3 ім. М. Коцюбинського м. Вінниці»  є система виховної роботи. Створення такої педагогічної системи, яка орієнтується на особливості особистості, виявлені нахили, прагнення та мрії кожного учня - є проблемою, над якою працює весь педколектив. 

Основні завдання

виховної роботи закладу:

1.     Формування в учнів національної свідомості, патріотизму, любові до свого народу, до України, активної громадянської позиції, готовність до участі в процесах державотворення, відданості у служінні Батьківщині.

2.    Формування політичної та правової культури, виховання поваги до Конституції України, законодавства, державної мови та державних символів України.

3.    Забезпечення духовно-морального розвитку учнів, запобігання негативному впливу на свідомість учнів інформації, що містять бездуховність.

4.    Впровадження в суспільну свідомість переваг здорового способу життя, формування національного культу соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості.

5.    Формування в учнів екологічної культури, виховання причетності й відповідальності за збереження і примноження природних багатств.

6.    Формування в учнів основ естетичної культури, організації дозвілля учнів, пошук його нових форм.

7.    Задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні; розвиток здатності до самостійного життєвого вибору.

8.    Активізація роботи учнівського самоврядування, залучення учнів до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи.

 

Вчительський колектив розуміє, що нічого стабільного не буває, особливо в роботі з дітьми, а тому постійно вдосконалюють існуючу систему виховної роботи, вносять щось нове, а від чогось відмовляються. Але для них залишається єдиним одне - зробити шкільне життя дітей насиченим, змістовним, цікавим.